torsdag 23. september 2010

Realismen og "En folkefiende"

Realismen er en epoke innen litteraturhistorien, og varte fra 1870 - tallet til 1890 - tallet. Epoken var en reaksjon på romantikken, hvor alt var basert på følelser, natur, folkeliv og fantasi. I realismen handlet det om å fremstille livet og virkeligheten akkurat som det var, så objektiv som mulig, og det ble lagt vekt på borgernes problemer.


Jeg syns at "En folkefiende" passer inn i denne epoken, fordi dramaet handler om virkeligheten og det blir skildret akkurat som det er. Det legges ikke skjul på at det er uenigheter eller problemer i samfunnet. Stockmann ønsket å fortelle sannheten om badeanstalten til resten av folket, mens statsmakten i samfunnet ikke ønsket dette, og valgte heller å lyve til folket.torsdag 22. april 2010

Mitt navn er Johan Sebastian Welhaven

Mitt navn er Johan Sebastian Welhaven:

Det er sunt for Norge å opprettholde kontakten med Danmark, både for den kulturelle og politiske kontakten med resten av Europa. Norge kan ikke bli et innestengt land uten kontakt til resten av kontinentet. Jeg og mine partimedlemmer vil bygge Norge etter dansk kultur, språk og estetikk. Jeg ønsker å bevare det danske språk som i 400 år har vært en vital del av vår identitet. Et språk av bønder samme for rent det er vil aldri kunne utfylle alle nødvendige funksjoner i et moderne samfunn, noe det Danske vil og gjør i dag. Et dansk språk vil bevare et kulturelt felleskap med våre danske brødre som har en mye større kultur enn vår egen, noe vi kunne ta del i om vi beholder et slikt språk.

Hvis vi går inn for fornorskningspolitikken vil vi få et vulgært og ufullstendig språk.


Mitt navn er Henrik Wergeland:

Jeg mener at Nordmenn bør få sitt eget skriftspråk før Aarhundredet ned rødmer (1800-tallet). Jeg er en stolt Norvagist, jeg mener at vi må videreutvikle det danske språket vi allerede har ved å putte inn diverse særnorske ord og uttrykk. Jeg mener at vi må vælge de udtryk, som beqvemmes og friest gjengive og meddele Tankerne, vi må bruke norske ord og uttryk!Jeg mener en språklig omstøbing bør finne sted, men vi må ta større hensyn til systemet i dialektene og det norrøne språket. Jeg mener at et nytt norsk språk vil skape samhold i det norske folket slik at vi kan fungere som en nasjon som står samlet.

tirsdag 2. februar 2010


Romantikken

Romantikken startet på 1700-tallet og det sies at denne epoken var Europas siste "fellesholdning" til tilværelsen. De ordene som kjennetegnet denne epoken var følelse, fantasi, natur, opplevelse og lengsel.
Noe av de viktigste trekkene ved romantikken var natur lengselen og naturmystikken, og den styrket den enkeltes nasjons følelse av en egen identitet.

Romantikerne var som regel unge menn, og mange av de var studenter. To kjente romantikere fra denne epoken var Henrik Wergeland og John S. Welhaven. Wergeland hadde stor fantasi og var impulsiv, og han hadde tidlig en litenskapelig kjærlighet til naturen, noe man også merket i det han skrev. Welhaven var ganske lik Wergeland, fordi han elsket også naturen. Han var opptatt av at diktningen hans gjenspeilet det harmoniske, og han var ikke særlig impulsiv, som Wergeland var.onsdag 21. oktober 2009

Barokken

Barokken startet rundt år 1600-tallet og varte frem til 1700-tallet. Det er mye som kjennetegner barokkens, men noe av det var dramatikk, voldsomhet og overdådighet.
I dag er vi fortsatt opptatt av vold, drama og blod, som det også var i barokkens tid. Dagens filmer og spill er i stor grad preget av mye voldelighet, blodighet og drama. Det er tydeligvis det vi liker.

Dette er et bilde som er malt av Caravaggio, og som du ser er det er det mye blod og grove scener, og det er slik mye av spillene og filmene er preget av i dag.

Egentlig virker det som om det ikke har forandret seg stort, siden barokken, fordi mye av det som preget barokken også er i nåtiden.

mandag 21. september 2009

Soga om Tristan og Isolde


Sagaen om Tristan og Isolde ble skrevet på norrønt 1226 år etter Kristi fødsel av en som heter Thomas. Sagaen er en av de mest kjente kjærlighetsagaene i den europeiske litteratur.

Det var kong Håkon Håkonsson som stod bak den første norske romanen, og det var han som tok initiativet for å gjøre den europeiske hoffdiktinga kjent for det norske publikum. Da han giftet seg i 1225 med Margrete Skulesdotter i Bergen, sendte det engelske kongehuset versromanen om Tristram og Isond i bryluppsgave til dem.

Fortellingen finns i to ulike franske versjoner fra 1100-tallet, av Beroul og av Thomas. På 1800-tallet var det fortsatt stor interesse for Tristram-fortellingene, og mange engelske forfattere lagde diktverk om fortellingene. Joseph Bedier var en kjent fransk litteraturhistoriker og i 1902 hav han en rekonstruert versjon av fortellingen, som ble veldig ulik sagaen.

tirsdag 14. april 2009

Haikudikt

Haiku er en gammel japansk diktform. Diktet har som regel 3 eller 4 vers, og det skal helst ikke være mer enn 17 stavelser. Innholdet i haikudiktene viser gjerne til et tidspunkt på døgnet eller en årstid og en følelse knyttet til denne tida.
Her er mitt Haikudikt:

Påskeegget
Masse smått og godt
ligger der og venter
i det gule egget

tirsdag 10. mars 2009

Kvinnedagen

Kvinnedagen er en dag som ble lansert i sammenheng med kvinnenes kamp for stemmerett og rettigheter. Den 8. mars 1910 ble denne dagen vedtatt som den internasjonale kvinnedagen. Den internasjonale kvinnedagen skulle være en kampdag for kvinnebevegelsen.

Kvinnedagen en fin dag hvor vi kvinner er viktigst og det er et symbol kvinners kamp for likestilling. Selv ser jeg egentlig på denne dagen som en ganske vanlig dag og det gjør de fleste andre her i Norge også. Men det er fortsatt noen som går i tog og feirer denne dagen, fordi det er en veldig viktig dag for dem.