torsdag 23. september 2010

Realismen og "En folkefiende"

Realismen er en epoke innen litteraturhistorien, og varte fra 1870 - tallet til 1890 - tallet. Epoken var en reaksjon på romantikken, hvor alt var basert på følelser, natur, folkeliv og fantasi. I realismen handlet det om å fremstille livet og virkeligheten akkurat som det var, så objektiv som mulig, og det ble lagt vekt på borgernes problemer.


Jeg syns at "En folkefiende" passer inn i denne epoken, fordi dramaet handler om virkeligheten og det blir skildret akkurat som det er. Det legges ikke skjul på at det er uenigheter eller problemer i samfunnet. Stockmann ønsket å fortelle sannheten om badeanstalten til resten av folket, mens statsmakten i samfunnet ikke ønsket dette, og valgte heller å lyve til folket.torsdag 22. april 2010

Mitt navn er Johan Sebastian Welhaven

Mitt navn er Johan Sebastian Welhaven:

Det er sunt for Norge å opprettholde kontakten med Danmark, både for den kulturelle og politiske kontakten med resten av Europa. Norge kan ikke bli et innestengt land uten kontakt til resten av kontinentet. Jeg og mine partimedlemmer vil bygge Norge etter dansk kultur, språk og estetikk. Jeg ønsker å bevare det danske språk som i 400 år har vært en vital del av vår identitet. Et språk av bønder samme for rent det er vil aldri kunne utfylle alle nødvendige funksjoner i et moderne samfunn, noe det Danske vil og gjør i dag. Et dansk språk vil bevare et kulturelt felleskap med våre danske brødre som har en mye større kultur enn vår egen, noe vi kunne ta del i om vi beholder et slikt språk.

Hvis vi går inn for fornorskningspolitikken vil vi få et vulgært og ufullstendig språk.


Mitt navn er Henrik Wergeland:

Jeg mener at Nordmenn bør få sitt eget skriftspråk før Aarhundredet ned rødmer (1800-tallet). Jeg er en stolt Norvagist, jeg mener at vi må videreutvikle det danske språket vi allerede har ved å putte inn diverse særnorske ord og uttrykk. Jeg mener at vi må vælge de udtryk, som beqvemmes og friest gjengive og meddele Tankerne, vi må bruke norske ord og uttryk!Jeg mener en språklig omstøbing bør finne sted, men vi må ta større hensyn til systemet i dialektene og det norrøne språket. Jeg mener at et nytt norsk språk vil skape samhold i det norske folket slik at vi kan fungere som en nasjon som står samlet.

tirsdag 2. februar 2010


Romantikken

Romantikken startet på 1700-tallet og det sies at denne epoken var Europas siste "fellesholdning" til tilværelsen. De ordene som kjennetegnet denne epoken var følelse, fantasi, natur, opplevelse og lengsel.
Noe av de viktigste trekkene ved romantikken var natur lengselen og naturmystikken, og den styrket den enkeltes nasjons følelse av en egen identitet.

Romantikerne var som regel unge menn, og mange av de var studenter. To kjente romantikere fra denne epoken var Henrik Wergeland og John S. Welhaven. Wergeland hadde stor fantasi og var impulsiv, og han hadde tidlig en litenskapelig kjærlighet til naturen, noe man også merket i det han skrev. Welhaven var ganske lik Wergeland, fordi han elsket også naturen. Han var opptatt av at diktningen hans gjenspeilet det harmoniske, og han var ikke særlig impulsiv, som Wergeland var.